Politika e rimbursimit

ANULIMI I POROSIT

Anulimi i porosive është i pranueshëm vetëm brenda 2 orëve nga vendosja e porosisë. PAS 2 orësh porosia do të përpunohet për transport.


Kthimet nuk ofrohen për asnjë produkt. Nëse një produkt arrin i dëmtuar, një i ri mund të dërgohet nëse ofrohet prova e dëmtimit. Një javë pas dorëzimit dhe ndodh një problem, unë nuk mund ta zëvendësoj më dhe as të kthej para për porosinë tuaj.

Përmbledhje e shkurtër e Udhëtimit tim të Bukurisë